a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دادنامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خانه > عمومی  > دادنامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران

شماره دادنامه: ۱۸۴۲     تاریخ دادنامه: ۲۰؍۹؍۱۳۹۷     شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی رضاپورآکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران

 گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” اینجانب محمدعلی رضا پور آکردی حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می باشد،

از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.

 توضیح آن که بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده ام)،

باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه ۱ را در آن کسب نمودم و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می دارد

« کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است.

زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می باشند.

 حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده اند، نمره ۴۳.۸ از ۱۰۰ یا ۲۱.۹ از ۵۰ را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه ۱ در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است.

این در حالی است که اگر دستورالعمل غیر قانونی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب اعمال نمی گردید بنده با همین نمره ۴۳.۸ هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حد نصاب شده ام، پذیرفته می شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه ۵۲ از ۱۰۰ و به عبارتی ۲۶ از ۵۰ بوده و نمره سنجش وی ۳۰ از ۵۰ که جمعاً مساوی ۵۶ خواهد بود حال آن که نمره سنجش حقیر ۳۹ و مصاحبه حقیر ۴۳ از ۱۰۰ یا به عبارتی ۲۱ از ۵۰ بود که جمعاً مساوی با ۶۱ خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حد نصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده ام پذیرفته شوم.

 لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حد نصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حد نصاب مذکور با وجود کسب رتبه ۱ آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره ۲۱.۹ (۴۳.۸ از ۱۰۰) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته ۱۹۶۱ پذیرفته نشدم در حالی که اگر حد نصاب مذکور اعمال نمی شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (۱۹۶۱) پذیرفته می شدم و حال از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم.”

 متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ” دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶  دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی خواهد نمود:

 1- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (۶۰-۰ امتیاز)

ارزیابی تخصصی (۴۵-۰ امتیاز)

 پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران، به یکی از روشهای ذیل صورت خواهد گرفت: الف) مصاحبه علمی و احتساب امتیاز نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. ب) برگزاری آزمون کتبی از مواد آزمون اعلام شده در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه.

۱-۲- ارزیابی کمیته برگزار کننده (۱۵-۰ امتیاز)

 ارزیابی بر اساس بررسی انگیزه فردی، حضور تمام وقت در دوره تحصیل، موضوع پژوهشی مورد علاقه برای رساله دکتری، تسلط به زبان و گفتار فارسی، کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد و … صورت می پذیرد.

 2- ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: نحوه امتیاز دهی این بخش با توجه به توضیحات ذیل و با رعایت سقف امتیازات مشخص شده طبق تشخیص هیأت ممتحنه به شرح ذیل صورت می گیرد:

  2-1- ارزیابی سوابق آموزشی ( ۲۰-۰ امتیاز)

 – معدل کل دوره متوسطه: از صفر تا ۲ امتیاز

 – معدل کل دوره کارشناسی بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا ۸ امتیاز

 – معدل کل دوره کارشناسی ارشد بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا ۶ امتیاز

 تسلط به زبان انگلیسی: از صفر تا ۴ امتیاز

 2-2- ارزیابی سوابق پژوهشی (۲۰-۰ امتیاز)

ردیف

عنوان فعالیت و سقف امتیاز

امتیاز هر عنوان

۱

مقالات پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه تخصصی و پایان نامه، چاپ شده؍دارای پذیرش چاپ (حداکثر دو مقاله) در مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بدون سقف)

مقاله داخلی: از صفر تا ۲ امتیاز

مقاله بین المللی: از صفر تا ۴ امتیاز

۲

تالیف و ترجمه کتابهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی (رشته های علوم انسانی بدون سقف، سایر رشته ها حداکثر ۶ امتیاز)

ترجمه: صفر تا ۲ امتیاز

تالیف: از صفر تا ۴ امتیاز

۳

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایشهای علمی ملی و بین المللی مرتبط با تخصص ( حداکثر ۱۰ امتیاز)

خلاصه مقاله داخلی: از صفر تا ۵؍۰ امتیاز

خلاصه مقاله خارجی: از صفر تا ۱ امتیاز

مقاله کامل داخلی: از صفر تا ۱ امتیاز

مقاله کامل بین المللی: از صفر تا ۲ امتیاز

۴

اکتشاف، اختراع و برگزیدگی المپیادهای علمی به تایید مراجع ذیصلاح (حداکثر ۸ امتیاز)

داخلی: از صفر تا ۳ امتیاز

بین المللی از صفر تا ۵ امتیاز

۵

آثار هنری دارای ارزیابی ملی یا بین المللی برای رشته های هنر (بدون سقف)

از صفر تا ۴ امتیاز

۶

تشویق نامه های علمی در سطح ملی و بین المللی (حداکثر ۸ امتیاز)

ملی: از صفر تا ۱ امتیاز

بین المللی: از صفر تا ۲ امتیاز

حداکثر مجموع امتیازات پژوهشی = ۲۰ امتیاز

 تبصره۱: امتیاز داوطلب در مقالات مستخرج از پایان نامه و ارائه شده به صورت مشترک با استاد راهنما، به عنوان نفر اول در نظر گرفته می شود. تبصره۲: در صورتی که مجموع امتیازات پژوهشی حداقل یکی از داوطلبان بیش از ۲۰ امتیاز باشد، حداکثر امتیاز کسب شده معادل ۲۰ در نظر گرفته می شود و سایر امتیازات بر پایه آن تراز می شود.

 تبصره۳: ترکیب هیأت ممتحنه متشکل از: اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده زیر مجموعه پردیسها و گروه زیرمجموعه دانشکده ها و حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی پردیس؍دانشکده که یک نفر از آنها نماینده معاون آموزشی پردیس یا دانشکده مستقل است. در هر صورت تعداد اعضای هیأت ممتحنه کمتر از ۵ نفر نخواهد بود.

 تبصره۴: نحوه امتیاز دهی نویسندگان مقالات بر اساس شیوه نامه هیأت ممیزه دانشگاه خواهد بود.

 نکات مهم:

 کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است.

 – حضور داوطلب مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده از طریق وبگاه دانشگاه تهران و یا پردیس؍دانشکده مربوطه در محل پردیس؍دانشکده الزامی است.

شایان ذکر است که عدم حضور در زمانهای اعلام شده به منزله غیبت و انصراف از داوطلبی دانشگاه تهران در واحد مربوطه تلقی می گردد و برگزاری آزمون و یا مصاحبه مجدد برای داوطلبین غایب امکان پذیر نخواهد بود.

 – ارائه اصل مدارک به مسئولین مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده توسط واحد مربوطه الزامی است.

 – کلیه مدارک مندرج در این دستورالعمل لازم است در تاریخ های مقرر در سامانه دانشگاه به آدرس Academics.ut.ac.ir بارگذاری گردد. به مدارک ارائه شده بعد از زمان بندیهای اعلام شده از طریق وبگاه دانشگاه، هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد.

 در پذیرش پردیسهای بین المللی کیش و البرز، پس از ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی، از حائزین شرایط برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

 داوطلبان لازم است مبلغ ۰۰۰؍۹۰۰ ریال (نه صد هزار ریال) را از طریق درگاه الکترونیکی سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به حساب شماره ۵۲۲۵۵۵۷۶۹۰ با شناسه ۱۱۳۰ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت آموزشی دانشگاه واریز نمایند.

 با توجه به اینکه مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ معاونت آموزشی دانشگاه تهران می باشد، لازم است داوطلبین بعد از اعلام اسامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی به آدرس Academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.- معاونت آموزشی دانشگاه تهران”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴۴۱؍۱۱۵۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶؍۱۰۴۰ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مراتب زیر را به استحضار می رساند:

 مقدمه:

 حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپورآکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست.

دانشگاه تهران هر ساله همانند سایر دانشگاههای کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می نماید تا دانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نیز همانند سالهای گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که:

 ۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند ۱۴ مصوبه مورخ ۷؍۱۰؍۱۳۷۲ بررسی و تصویب کلیه برنامه های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می گردد، را به شورای عالی برنامه ریزی واگذار نموده است.

شورای عالی برنامه ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه ۲۷۴-۸؍۱۲؍۱۳۷۲ آیین نامه دوره دکتری را به تصویب می رساند.

 ۲- شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۷۷ در اجرای فصل دوم آیین نامه فوق الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۷۷ را تصویب می نماید. اما در تاریخ ۲۷؍۱؍۱۳۸۴ آیین نامه دوره دکتری مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۷۷ توسط شورای عالی برنامه ریزی اصلاح گردید.

ماده ۳ آیین نامه جدید التصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که حسب مورد به تأیید وزارت یا وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. براساس بند ۳ ماده ۱ این آیین نامه «منظور از مؤسسه هر یک از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری بر گزار کنند».

بنابراین با تصویب آیین نامه جدید، آیین نامه دوره دکتری مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۷۲ و دستورالعمل اجرای این آیین نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به بر گزاری دوره دکتری می باشند، قرار گرفته است.

 ۳- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۶؍۳؍۱۳۸۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳  آیین نامه دوره دکتری مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۸۴ «آیین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ » را تصویب نمود،

در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص داده شده است.

  4- در واقع دانشگاه تهران با اختیارات حاصله که به شرح زیر است، «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را تصویب نموده است.

 الف-شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۶؍۳؍۱۳۸۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳  آیین نامه دوره دکتری مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۸۴ «آیین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

دستورالعمل پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران» را تصویب نمود در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص دارد.

 ب- سازمان سنجش و آموزش کشور، در ردیف ۵ دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورود دوره دکتری سال ۱۳۹۶ در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلبان چنین تصویب نموده است: « گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محلهای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ از بین داوطلبانی است که حد نصاب نمره مرحله دوم آزمون مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی که توسط دانشگاه مربوطه تعیین می شود را دارا باشند.»

همچنین نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و طرفیت پذیرش در کد رشته محلهای تحصیلی برای رشته هایی که شیوه پذیرش آنها «آموزشی- پژوهشی» است بر اساس نمره کل حاصل از ۵۰ نمره علمی و ۵۰ نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) پیش بینی شده است.

 ج- همچنین حسب اعلام اداره کل امور طی نامه شماره ۲۹۷۷۳۰؍۳؍۱۲۲-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ملاک درج حد نصاب نمره مصاحبه می باشد که دانشگاهها می توانند حد نصاب نمره مصاحبه را ثبت و سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آن پذیرفته شدگان نهایی را جهت ثبت نام به دانشگاهها معرفی نمایند.

در واقع در راستای مجوز شورای عالی برنامه ریزی و سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه تهران نیز برای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را تصویب نمود. بر اساس این دستورالعمل امتیاز و شرایط مرحله مصاحبه چنین مقرر پیش‌بینی شده است:

 «۱- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (۶۰-۰) امتیاز

 1-1- ارزیابی تخصصی (۴۵-۰)

 2-1 ارزیابی کمیته برگزار کننده (۱۵-۰)

 2- ارزیابی سوابق آموزشی- پژوهشی و فناوری (۴۰-۰) امتیاز

 2-1- ارزیابی سوابق آموزشی (۲۰-۰)

 2-2- ارزیابی سوابق پژوهشی (۲۰-۰)

 این دستورالعمل دانشگاه تهران کسب حداقل ۵۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین المللی و اقماری را الزامی شناخته است. به عبارتی براساس این دستورالعمل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه اختصاص یافته است.

(۵۰ درصد مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به آزمون کتبی) در نتیجه ممکن است یک شخص حداکثر امتیازات مرحله کتبی که ۵۰ درصد از کل امتیازات این مرحله می باشد، را کسب نماید. لیکن از ۵۰ درصد، امتیازات مربوط به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه، امتیازی را کسب ننماید و یا از سایر متقاضیان امتیاز کمتری را کسب نماید و در نتیجه پذیرفته نهایی نگردد. بنابراین صرف کسب رتبه در مرحله آزمون کتبی، متقاضیان را واجد صلاحیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه تهران نخواهد نمود و شخصی واجد صلاحیت است که مجموع امتیازات حداکثر را دریافت دارد.

 با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دانشگاه تهران در راستای مجوز حاصله از سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی برنامه ریزی، شرایط و ضوابط پذیرش در دوره دکتری را پیش بینی نموده است. لذا تخلفی از مقررات قانونی در اعمال این ضوابط در نتیجه گزینش شاکی مشاهد نمی شود.

لازم به ذکر است مطابق همین آیین نامه ها و دستورالعملها که در طول سالیان قبل تهیه و دانشجویان هر ساله براساس آن پذیرفته می شوند، در سال ۱۳۹۶ نیز حقوق مکتسبه ای برای دانشجویان پذیرفته شده ایجاد گردیده است و این طبیعی است، اشخاصی که شرایط لازم را دارا نبوده و پذیرفته نشده اند همواره این دستورالعمل ها را ناعادلانه تفسیر نمایند.

پس نمی توان با تمسک به این ادعای بدون توجیه شاکی که حقی از ایشان تضییع گردیده است به حقوق دیگران تجاوز نمود. با توجه به اینکه دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مطابق مقررات آموزشی صادر گردیده و هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نیست، لذا صدور رأی شایسته قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست. “

 همچنین مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در لایحه دیگری به شماره ۳۴۸۰۶۷؍۱۵۱-۲۲؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است:

 ” معاون محترم مدیرکل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷؍پ؍۱۱-۷؍۸؍۱۳۹۷ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپور آکردی که اینک دانشجوی دکتری این دانشگاه در پردیس فارابی است، به خواسته ابطال دستورالعمل در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶،

مراتب ذیل را به استحضار می رساند که دانشگاه تهران در تصویب دستورالعمل مورد شکایت ذره ای از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننموده است و شکایت شاکی بی مبنا بوده و بدون توجه به مستندات قانونی تصویب دستورالعمل در دانشگاه و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و مصوبات آن تهیه شده است که به شرح زیر مردود بودن آن توجیه و تبیین می شود:

 ۱- بر اساس جوابیه صریح و مستند و متقن سازمان سنجش و آموزش کشور به شماره ۶۳۶۹۹-۲۱؍۸؍۱۳۹۷ و نیز برابر مصوبه صریح شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۵ به ویژه بند ب قسمت ۱ مصوبه فوق الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم،

تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: « در حد نصاب نمره مرحله دوم ( نمره دانشگاه)، توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.»

 2- این امر عیناً در شیوه نامه اجرایی آزمون به دانشگاه ها اعلام و در دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته به داوطلبان اطلاع رسانی شده است و شاکی از این موضوع اطلاع کامل داشته است و با رعایت همین شیوه نامه و مصوبه و احراز حد نصاب دانشگاه تهران موفق به قبولی در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری در پردیس فارابی دانشگاه تهران شده است.

 3- بر اساس اختیار فوق الذکر نیز دانشگاه تهران دستورالعملی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تصویب نموده است که از هر جهت منطبق با مجوز شورای مرقوم و شیوه نامه مورد اشاره است و از لحاظ محتوا نیز فاقد هرگونه ابهام و نارسایی متنی است به نحوی که شاکی نمی تواند مدعی تضییع از ناحیه آن باشد.

 بنا به مراتب فوق و از آنجا که شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴ و به ویژه جایگاه آن شورا به شرح مذکور در ماده ۲ آن قانون در این باره مصوبه ای روشن وضع نموده که برای دانشگاه ها الزام آور است و

با توجه به اینکه این مصوبه اختیار تعیین حد نصاب را صراحتاً بر عهده دانشگاه ها به عنوان نهاد متولی اصلی و متخصص امر نهاده است و نظر به اینکه این امر توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شده و در دفترچه برگزاری آزمون نیز آمده است و شاکی از آن به خوبی مطلع بوده به همین شیوه در پردیس فارابی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در حال تحصیل است و از آنجا که دانشگاه ها در تعیین حد نصاب، دارای اختیار قانونی هستند و نظر به اینکه دانشگاه تهران در این موضوع، مجری مصوبات شورای فوق الاشاره است و دستورالعمل مورد استناد شاکی نیز طابق النعل در راستای مصوبه مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۵ این شورا بوده است

و نظر به اینکه شاکی در شکایت خود نه این شورا و نه سازمان سنجش و آموزش کشور و نه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نه مصوبات این شورا و آن وزارت را مورد بحث و تعرض قرار نداده و اگر همچنین کند به نظر شکایت وی سازگاری با قوانین و مقررات ندارد، شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی به طرفیت دانشگاه تهران و نسبت به تصویب نامه مورد اشاره، فاقد وجاهت و محمل قانونی است. از این رو تقاضای صدور حکم به رد آن دارد.”

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید