a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

دپارتمان حقوق خانواده

خانه > دپارتمان حقوق خانواده
a

وکیل نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر ملزم به تهیه آنها می باشد.

حق-طلاق-زن

آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد، یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند، همچنان که در نوغ و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن لحاظ شود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وضایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در صورتی که زن تکمین ننماید، یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشوئی عهده دار است انجام ندهد ناشزه میگردد.

در صورتی که زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه درخواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شود، نماید، شوهر ملزم به تادیه آن است. مگر اینکه یکی از دوام را ثابت کند :

۱- شوهر ثابت کند که نفقه در مدت مورد مطلبه تادیه گرده است. مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زنگدانی میکرده. ظاهر این امر حاکی از پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن می باشد.

۲- شوهر ثابت نمتید که زن بعضی از وظایف زناشوئی را انجام نداده است و ناشزه است. مانند آنکه ثابت نماید که زن منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و یا دوستان خود رفته و بدون اجازه در روز از خانه خارج میشده است، چنانچه شوهر نتواند یکی از دوام بالا را ثابت کندريا، دادگاه بوسیله کارشناس مقدار نفقه را معین نموده و حکم به تادیه آن میدهد.

a

شرایط فسخ در عقد نکاح چیست؟

نکاح پس از آنکه منعقد گردید، رابطه زوجیت بین زن و مرد ایجاد می شود و وضعیت حقوقی مزبور وجود خواهد داشت تا نکاح منحل گردد. انحلال نکاح به یکی از سه امر فسخ، طلاق و فوت ممکن است. نکاح عقد خاصی است که دارای جنبه عمومی و جنبه مالی می باشد و به اعتبار جنبه مالی که دارا است هم قوانین خاصه معاملات تا آنجایی که منافات با جنبه عمومی ندارد در آن جاری ی میگردد به همین علت است که غبن که بر مبنای تعادل ارزش عوضین قرار گرفته در نکاح راه ندارد و یا در نکاح نمیتوانند، شرط خیار فسخ کنندکه در مدت معینی بتوانند آنرا منحل نمایند ولی این امر مانع آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به ارادۀ خود رابطه زناشویی را خاتمه دهند تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود و آن موارد را موارد فسخ نکاح نامند.

عیب عبارت است از نقصان و یا زیادی که در وضعیت طبیعی چیزی یافت می شود قانون هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح قرار نداده است بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب فسخ نکاح برای دیگری میداند که با ادامه آن زندگانی خانوادگی از هم متلاشی میگردد و لذا برای رعایت قاعده شما ضرر حق فسخ نکاح را قرار داده است.

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق قسخ است.

در قانون مدنی تدلیس به عنوان یکی از موارد فسخ نکاح ذکر گردیدهاست. بنابرین تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردیده هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود.

a

آیا بعد از عقد نکاح زن حق تسلط بر دارائی خود را از دست میدهد؟

عقد نکاح هبچگونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی او ایجاد نمی کند و مانند قبل ازدواج می تواند هر گونه تصرفی در دارایی خود بنماید و هر گونه انتفاعی از آن متعلق به زن است. همچنین می تواند برای اقامه دعوی یا جوابگویی از آن به دادگاه مراجعه نماید.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی بیان میدارد : زن مستقیما می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواد بکند، مهریه و جهیزیه نیز از دارائی زن است، بنابراین زن می تواند آرادانه تمام با قسمتی از آنها را به خویشاوندان خود و یا آنکه به شوهر یا هر شخص دیگری که بخواهد واگذار نماید.

جهیزیه عنوان خاصی در حقوق مدنی ندارد ولی از اموری است که در روابط زناشوئی در ایران معمول و متداول است و آن عبارت است از اثاث منزل و لباس و وسایلی است که در موقع عروسی زن همراه خود به منزل شوهر می آورد.

به محض اینکه عقد نکاح واقع گردید زن مالک مهریه میشود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواد در آن هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان به عنوان مهریه قرار داد. تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است. اگر در عقد نکاح شرط گردد که در صورت عدم مهر در مدت معینی نکاح باطل خواهد. نکاح و مهر صحیح طی شرط باطل است زیرا عقد صحیحا واقه شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مربوط بر خلاف قوانین آمره نمی باشد.

a

وکیل طلاق

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را -بشنوند واقع گردد. طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق بدهد همچنان که بتوانند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد.

374542_240

طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست در موارد ذیل طلاق بائن است :

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴-سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

a

حضانت طفل بعد از طلاق با چه کسی است

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد

a

طلاق خلع

طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات عبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورتعوض نباید زائد بر میزان مهر باشد. طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

در صورت شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام مرد به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید.

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند .

a

وکیل اجرت المثل

بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص برای آن عمل مهیا باشد، فرد انجام دهنده مستحق اجرت خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

a
Can-You-Get-Divorced-Without-a-Solicitor
a

اجرت المثل

اجرت المثل از جمله حقوق خاص و ویژه ای است که قانون و شرع به زنان اختصاص داده. اجرت المثل در حقیقت برای مواردی به زنان داده می شود که جزء وظایف آنان نیست. بر طبق قانون و شرع تمکین عام و خاص از جمله وظایف زنان در مقابل همسرانشان می باشد که تمکین عام به معنای فرمانبرداری و عایت دستورات همسر در حدود قانون و شرع است، مثلا زن نباید بدون اجازه همسر از خانه خارج شود که این از موارد تمکین عام است. مثلا زن نباید بدون اجازه همسر از خانه خارج شود که این از موارد تمکین عام است. تمکین خاص نیز مربوط به انجام وظایف زناشویی است، بدین معنا که زن بدون مانع شرعی نباید از وظایف زناشویی در مقابل همسرش سر باز زند.

در غیر از موارد تمکین عام و خاص اگر زوجه در منزل کاری انجام دهد یا فرزند خود را شیر دهد می تواند از شوهرش مطالبه اجرت کند. البته به شرطی که مقصد انجام آن کارها را به صورت معانی و تبرعی نکرده باشد.

دریافت اجرت المثل توسط زن شرایطی دارد که برای دریافت آن باید حتما رعایت شود از جمله اینکه زن باید باید قصد تبرع تبرع نداشته باشد و همچنین طلاق نباید به درخواست زوجه باشد و باید شوهر تقاضای طلاق کند. البته حتی اگر طلاق از سوی شوهر باشد اما این طلاق به علت تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق زوجه باشد باز هم به زن اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

a

وکیل مهریه

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد. مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.

a
مهریه
a

مهریه در سند رسمی ازوداج ثبت می شود که از مزایای این عمل می توان این مورد را ذکر کرد که این سند، یک سند لازم الجرا است. از ویژگی های سند لازم الاجرا ، این است که می توان از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت آن را به اجرا بگذارد. حتما نیازی نیست که از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج، این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول هستند و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی.

برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را ( میزان مهریه ) در برگه های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند. مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد. اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.

a

مهریه در عقد موقت و دائم

مهریه در عقد موقت و دائم به لحاظ کیفیت و کمیت تفاوت ندارد. اما به لحاظ تاثیر در شکل گیری عقد، تفاوت هایی دارند.تعیین مهریه در عقد موقت از جمله شرایط صحت عقد است یعنی اگر در عقد موقت مهریه تعیین نشود، عقد صحیح نیست. اما در عقد دائم تعیین مهریه به هنگام عقد ضروری نیست و عدم تعیین، خللی به صحت عقد وارد نمی کند. پس اگر زنی را به عقد خود درآورد و هیچ مهری برای اون تعیین نکند عقد صحیح است. در این موارد برای برای زن مهرالمثل تعیین می شود ( مهرالمثل یعنی اینکه معادل مهریه زنان مشابه به او در همان شرایط برای او مهریه تعیین می شود. ) البته اگر در نکاح دائم طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و برای زوجه مهریه تعیین نشده باشد، به او مهرالمتعه تعلق میگیرد. ( مهرالمتعه یعنی مهریه براساس وضعیت مالی شوهر تعیین می شود )

a

مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

با توجه به قانون محکومیت مالی ۱۳۷۷ امکان بازداشت زوج برای هر میزان مهریه مانند دیگر محکومان مالی فراهم بود اما با صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار، فراهم شده، به این معنا به صرف ادعای زوج تا زمان نتیجه حکم اعسار بازداشت نمی شود و در نهایت اگر حکم برای اعسار زوج داده می شد مهریه به صورت اقساط پرداخت می شود و در صورت عدم مهریه بالای ۱۱۰ سکه فراهم است. البته به طور کلی اکنون رویه دادگاه ها به صرف ادعای زوج نسبت به اعسار در صورتی که خلاف آن ثابت شود حکم به مهریه اقساطی داده می شود.

a

ویژگی های مهریه

یگی از ویژگی های مهم مهریه این است که از دیون ممتاز به شمار می آید. یعنی مهریه را قبل از هر بدهی می توان از بدهکار ( زوج ) دریافت کرد. این امر به دلیل حساسیت کانون خانواده و رابطه بین زجین است و از طرفی حمایت ویژه قانون از زن باعث این امتیاز شده است. دین ممتاز بودن مهریه حتی در زمانی که مرد فوت کند نیز باعث می شود که بر هر طلب دیگری مقدم باشد.

از دیگر ویژگی های مهریه این است که امکان بذل یا بخشش آن به صورت جزئی یا کلی وجود دارد که این امر از هر طریق و روشی که قابل اثبات و مستند باشد می تواند رخ دهد.

یکی از ویژگی های مهریه این است که به حکم قانون زن می تواند تا قبل از اینکه مهریه خود را دریافت کند میتواند تمکین خاص نکند. البته اگر زوجه به اختیار خود قبل از دریافت مهریه تمکین کند حق حبس او ساقط است. نکته قابل ذکر این است که زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند، با وجود عدم تمکین خاص مستحق نفقه خواهد بود.

a

وکیل روابط نامشروع

قانون گذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.

a
وکیل-رابطه-نامشروع
a

هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌کند. در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا ”‌ استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت “

اظهار نظر و یا حتی متهم را به مجازات مقرر در این ماده محكوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.

صرف حضور زن و مرد در این مکان‌ها جرم محسوب نمی‌شود مگر اینكه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.

«جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

a

طلاق توافقی

a
139505111120409488262814
a

مشکلات طلاق توافقی

طلاق توافقی عبارت است از طلاقی که در آن  زوج و زوجه  در ارتباط با تمامی حقوق و تکالیف یکدیگر به توافق جامع و واحدی خواهند رسید که به اختصار در رابطه با هر یک از این حقوق و تکالیف در ذیل بحث خواهیم کرد.
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.

مزیت طلاق توافقی توسط وکیل

  • ظرف مدت سه تا هفت روز کاری انجام خواهد شد.
  • نیازی به حضور زن و مرد در دادگاه نمی باشد.
  • توافقات زن و مرد توسط وکیل صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر میشود.
  • اجرای صیغه طلاق هم بدون حضور زن و مرد و توسط وکیل میباشد.
  • نیازی به حضور زن و مرد در جلسات مشاوره نمیباشد و وکیل به جای آنها در جلسات مشاوره شرکت خواهد کرد.